Artikel index

 Normandië
 

   Wat de insluiting van de “Zak van Falaise” betreft, is deze eigenlijk nooit volledig gebeurd. Uiteraard was hij fysiek gezien dichtgesnoerd, maar toch konden enkele Duitse eenheden filtreren, niet veel, maar het waren toch enkele verliezen. Eigenlijk was het 7e Duitse leger bijna uitgeschakeld in die zak. Het was best wel een interessante belevenis. Kolonel Koszutski, de aanvoerder van het 2e Pantserregiment kreeg de opdracht om naar Chambois te gaan. Dat gebeurde ’s nachts. De soldaten waren oververmoeid en de munitie moest worden aangevuld, net zoals de benzine in de tanks. Daarom ook dat kolonel Koszutski en zijn 2e Regiment met een zekere vertraging vertrokken waren. Er ging een Franse gids met hen mee die de weg naar Chambois moest tonen. Helaas had hij Chambois verward met Champeau. De namen gelijken erg op elkaar en wanneer ze werden uitgesproken door een Pool, kon dit tot misverstanden leiden. In elk geval waren ze dus niet naar Chambois vertrokken, maar gingen ze meer oostelijk. Onderweg liep het 2e Pantserregiment de Duitse Pantserdivisie tegen het lijf. Er ontstond grote verwarring. Alsof het niet genoeg was dat ze verloren waren gelopen, moesten ze op een bepaald moment ook nog vechten tegen de 2e Divisie van de Waffen-SS. Het voordeel van dat misverstand was de ontdekking van de Duitse aanwezigheid in onze flank. We begonnen meteen met een blokkade tegen de Duitsers. Er werd een tweede eenheid samengesteld, waarvan het 24e Regiment Ulanen en het 10e Regiment Dragonders deel uitmaakten. Ze hadden de opdracht om in de plaats van Koszutski, die met de 2e Pantserdivisie tegen de Duitsers vocht, naar Chambois te gaan. Ondertussen kon het 2e Pantserregiment zijn oorspronkelijke weg opgaan om zich aan te sluiten bij de divisie op de “knots”. Dat waren twee bekende heuvels 262, waarvan de vorm van de noordelijke en zuidelijke hoogtelijnen deed denken aan de handgreep van een knuppel. De heuvels dankten hun naam aan generaal Maczek. Als je op de kaart keek kon je in de vorm van de hoogtelijnen effectief een knuppel herkennen. De naam werd al snel door iedereen overgenomen en zelfs de geallieerden begonnen hem zo te noemen. Dus we hadden het over het dichtsnoeren van het keteldal aan de knots, de heuvels 262. Van de andere kant, van het Zuiden, maakten de Amerikanen hun opmars. En dat heeft dat keteldal in Chambois, waarin zich de kern van het 7e Duitse Leger bevond, theoretisch gezien dichtgesnoerd. Uiteraard konden de hoge officier en een deel van zijn soldaten ontsnappen, maar hun afdeling werd wel ontwricht en bovendien waren de verliezen aan Duitse kant zeer ernstig.