Spis treści


Stanisław Kozanecki

(1917 - 2014)

Urodził się w 1917 roku w Rudzie pod Łodzią. W liceum aktywny politycznie, twórca organizacji narodowej. Studia medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim przerwane aresztowaniem. W roku 1941 trafia do obozu koncentracyjnego  w Oświęcimiu. Powojenne losy rzucają go do Belgii, tu kończy medycynę. Krótko potem decyduje się na wyjazd do Kongo gdzie przez 16 lat pracuje jako lekarz. 

Doktor Kozanecki, człowiek wielkiego serca i siły charakteru. Niezawisły moralnie i ideologicznie. Z pewnością można by się z nim spierać na temat politycznego dziedzictwa Polski.  Nie o tym na szczęście rozmawialiśmy. Poznałem Stanisława Kozaneckiego jako człowieka, bohatera, działacza społecznego, ujmującego rozmówcę i gospodarza.