Spis treści


Zofia Mrozowska

(1921 - 2016)

Od 1987 roku sekretarz a potem prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Belgii. Członek zarządu Stowarzyszenia AK, członek innych organizacji zrzeszających kombatantów, m.in. Zjednoczenia Polskiego i Konfederacji Kombatantów Europejskich.  Jest współorganizatorem szeregu uroczystości upamiętniających udział polskich żołnierzy w walkach o wyzwalanie m.in. Belgii. Zajmuje się działalnością społeczną i oświatową pracując na rzecz krzewienia polskiej kultury.

Jest również współtwórcą i redaktorem naczelnym ukazującego się już od siedemnastu lat kwartalnika polonijnego Wolne Słowo. 28 października 2005 roku została uhonorowana Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi RP. 

Pochodzi z Michalina, dziś tereny Białorusi, ur.10 kwietnia 1921r. w Warszawie.
W czasie wojny w AK pod pseudonimem „Zośka”. Przydzielona do Biura Informacji Prasowej. W 1944 roku schwytana i wywieziona wraz z mężem Bogdanem Mrozowskim  do Obozu do Niemiec a następnie na roboty przymusowe. Po zakończeniu wojny w 1945r. emigracja w Belgii. Ukończyła studia medyczne specjalność stomatologia.