Spis treści


Maria Rondomańska

(1919 - 2018)

Urodzona 24 października 1925 roku w Wilnie.

Spotykam się z panią Marią wielokrotnie. Nie lubi opowiadać o sobie. Z pasją natomiast snuje historie o innych znakomitych przyjaciołach, których spotkała w Polsce i w Belgii. Dzięki niej lepiej wczuwam się w atmosferę codzienności polskiej inteligencji emigracyjnej pokolenia Kolumbów. Pani Maria Rondomańska każdy z opowiadanych wątków swojego barwnego życia bardzo szczegółowo omawia, wyjaśnia, doprecyzowuje tak, by uniknąć nieporozumień i zabezpieczyć się przed niedopowiedzeniami. Snuje opowieści barwne i wielowątkowe. Na potrzeby naszego projektu wybrałem te z nich, które najbardziej dotyczą jej samej, Marii Rondomańskiej, bohaterki tego rozdziału Naszych Śladów. 

W czasie II wojny światowej studia medyczne na tajnych kompletach. Żołnierz Powstania  Warszawskiego. W 1944 r. została wywieziona do obozu w Altengraboff następnie Oberlagen,. Stamtąd oswobodzona przez I Dywizję Generała Maczka. W Belgii, gdzie ostatecznie dociera przez Wielką Brytanię kontynuuje studia medyczne. Pracuje potem jako jako lekarz domowy, a następnie anestezjolog. Oprócz pracy zawodowej Mari Rondomańska poświęca się pracy społecznej współpracując z  belgijskim Czerwonym Krzyżem, organizacjami Femmes Battues, Médecins Sans Frontières, Resto du Cœur. Organizuje także transporty humanitarne do Polski.