Spis treści

  

 Język polski na maturze

 

Otrzymałem przez 2 lata 50 tysięcy podpisów. Ale to trzeba było chodzić. Od domu do domu codziennie po koloniach robiłem. Rano zaczynałem robotę. Od czasu do czasu policja mnie zatrzymywała, ale nic złego nie robiłem.  Jak deputowany Herman poszedł z tym do ministra oświaty, to było przed wyborami, to ten tak był poruszony, że tyle tych podpisów. Na drugi dzień język polski został uznany do matury. Bez żadnej agregacji. Ale jak go uczyć?