Spis treści

PMSZ  w Belgii 

Marzy mi się, żeby ten ośrodek stał się miejscem spotkań młodzieży i to nie tylko polskiej. (…) Żeby tu się zawiązywały przyjaźnie, żeby tu rozmawiano o rzeczach ważnych, chociażby problemów dotyczących jednoczącej się Europy, ale także ważnych dla Polski i dla Belgii. Ten ośrodek to jest kawałek Polski, ale na ziemi belgijskiej.