Spis treści

Dzieci z róznych stron świata

Były rózne te moje idee. Najpierw brałam dzieci z domów dziecka, polskie oczywiście. Później pomyślałam, że trzeba by pomóc tym dzieciom polskim z zza granicy. Nawiązywałam kontakt. Z Grodna zdaje się dzieci były i ze Lwowa. I ściągałam je tutaj te dzieci, żeby pokazać, że jesteśmy jedną wielką rodzina w całej tej naszej Europie. 
Czuję radość kiedy widzę dzieci, którym mogłam pomóc.