Spis treści

 

 

Izabela du Bois d'Aische Czetwertyńska

(1934 - 2017)

Pielęgniarka, organizator transportów ze sprzętem medycznym do Polski i na Białoruś, wieloletnia prezes Rady Polonii Belgijskiej. Rozmowę z panią Izabelą rozpoczynamy od pokazania jej rodzinnego zdjęcia, wyszukanego w internetowych archiwach. Na tym zdjęciu widnieje jej rodzina. Fotografię wykonano przed wojną. Jest ona kanwą naszej opowieści o księżniczce Czetwertyńskiej, punktem wyjścia, tłem, na którym tym wyraźniej widać cechy jej charakteru – skromność, skłonność do poświęceń i chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Izabela Czetwertyńska poświęciła część swojego życia pomocy innym. Przez ponad 20 lat organizowała transporty z pomocą medyczną do Polski i na Białoruś. Obecnie prowadzi Punkt Konsultacyjny zajmujący się problemami polskich dzieci w belgijskich szkołach. Izabela Czetwertyńska pomaga także bezdomnym. …