Spis treści


Franciszek Gałązka

(1920 - 2017)

Rumunia lato 1939, młody Franciszek Gałązka spędza tam wakacje. Uczy się kilku słów w miejscowym języku. Nie wie, że ta wiedza przyda mu się już za kilka miesięcy w zupełnie niespodziewanych okolicznościach. 

Zmobilizowany we wrześniu trafia znów do gościnnej Rumunii. Tych kilka słów wyuczonych podczas wakacji ułatwia mu ucieczkę z internowania. Przedostaje się do Francji, następnie zostaje internowany w Szwajcarii. Tam kończy studia. Po wojnie jak wielu jego kolegów nie decyduje się na powrót do kraju. Osiedla się w Belgii. Życiową energię dzieli pomiędzy rodzinę, pracę i życie społeczne. 

Franciszek Gałązka przez kilkadziesiąt lat działał na rzecz polskiej wspólnoty w Belgii. Był członkiem polonijnych organizacji, zasiadał we władzach Rady Polonii Belgijskiej, której do dziś jest honorowym prezesem. Swoją działalność społeczną aktywnie prowadził także w środowisku belgijskim, będąc m.in. członkiem Chrześcijańsko - Demokratycznego Stronnictwa Pracy.