Spis treści

Kazimiera Szulska

Kiedy zaczęła się II wojna światowa miała 16 lat. Historia jej młodości to 7 lat spędzonych na robotach w Niemczech i w obozie przejściowym w Bremie zaopatrywanym przez UNRĘ. Kazimiera Szulska ze szczegółami opowiada o swoich wojennych perypetiach, barwnie także rysuje obraz swojego życia w Belgii, gdzie zamieszkałą z mężem, górnikiem, w roku 1947.