Spis treści

Józef Ptaszyński

Prezes Rady Polonii Belgijskiej. Z zawodu tłumacz. Emigracyjna historia jego rodziny zaczyna się na początku XX wieku w Niemczech. Dziadek Józefa Ptaszyńskiego wyjeżdża tam w poszukiwaniu pracy. W latach 20 ubiegłego wieku Ptaszyńscy osiadają w Belgii. Tu znajdują swój dom. Jak opowiada bohater naszego wywiadu – od razu wraz ze starszą córką kupili tu dom. Postanowili zostać na zawsze, nie planując powrotu do ojczyzny. Zachowali jednak język i obyczaje. Ptaszyńscy do dziś związani są z Polską, Józef Ptaszyński, jako działacz społeczny swoje pozazawodowe życie poświęcił pracy społecznej w polonijnej wspólnocie w Belgii.