Spis treści

Róża Komorowska

W roku 1957 Róża Komorowska, potomkini szacownego rodu Sapiehów wraz z rodziną emigruje do Afryki. Tam mieszkają do 1961 po czym ostatecznie osiadają w Belgii. Róża wychodzi za Michela Maus de Rolley. Polska jest dla Róży Komorowskiej źródłem siły i entuzjazmu. Róża Polskę kocha, jeździ tam kilka razy w roku. Z tych wyjazdów zrodził się jej dodatkowy fach – jest przewodnikiem belgijskich turystów, których oprowadza swoim osobistym szlakiem po barwnej Rzeczypospolitej. Angażuje się również w pomoc Polakom przebywającym w Belgii służąc im jako tłumacz w sprawach sądowych oraz zasiadając w zarządzie Polskiej Macierzy Szkolnej.