Spis treści

 

  Zwolnienie z obozu

 

Zostałem zwolniony wcześniej, przed końcem obozu. (…) Niemcy wycinali swoje lasy bo już zgubili lasy na zachodzi e i na wschodzie. Ta firma miała wycinkę lasu w Turyngii, nad miastem Mulhausen taka góra lasu.  Zażądali, żeby tych 16 co u nich robili zwolnić do tego lasu.